Vettä pohjavedestä

Vesi on yksi elämän perusasia. Tulevaisuudessa vesi voi olla yksi kalleimmista aiheista, mitä joudumme päivittäin käyttämään.

Laadukkaan veden tunnistaa siitä, että siinä ei ole mitään ylimääräistä – ei metalleja, mikrobeja, maku- tai hajuhaittoja. Veden laadun määrittää maaperä.

Finnish water at it’s Best

Pohjavesi syntyy, kun taivaalta satanut vesi ja lumi imeytyvät maaperään. Käytännössä pohjavettä on kaikkialla, mutta pohjavesialueeksi kutsutaan niitä alueita, joissa maaperä on erityisen hyvin pohjavettä johtavaa ja josta vettä voidaan pumpata. Pohjaveden käyttö juomatuotteiden raaka-aineena on ekologista: pohjavettä ei tarvitse käsitellä yhtä paljon kuin pintavettä, koska se puhdistuu imeytyessään maakerrosten läpi – ja puhdistuminen sujuu lisäksi paremmin kuin millään muulla tavalla.

Well at Liikuntasampo

Liikuntasammon alueella on pohjavesilähde, jota voi käyttää luonnollisen, puhtaan pulloveden valmistukseen – oletko sinä se taho, joka ostaa alueen, rakentaa pullottaman ja lähtee viemään suomalaista vettä ulkomaille?

We at Liikuntasampo, have a natural well, pure water to be bottled is waiting – is your company the one, who makes this possibility to happen?

Call and ask for further details +358400733469 or send inquiry: